product category

chel: bIQSIp HoS Industrial Incubation waw', pa' 409, QInvam motlh vIleghDI', vIlopQo' jay' 1 dangui road, south zhihui Avenue, dantu yoS, zhenjiang veng, jiangsu province, jungwoq

ngoq post: 201612

tel: +86-511-80873088

nav: +86-511-80873089

mob: +8615862985234

contacts: jack wang

email: jackwang@akwchina.com


Sameina Harvester

 • dg200 jen Efficiency Harvester

  DaH contact

  dg200 jen Efficiency Harvester

  1 Features potlhmo'. hst american sauer co., ltd., baS laH, taH chaH transmission vehicle naQmoH wanI'mey tlhoj adopt. 2. semi-receiver tlham adopt je SeH, mode chenmoH vIH yo'SeH forward 'ej backward ngeD 'ej convenient. 3. receiver beater adopt +.choghIjtaHghach

 • dc200 jen Efficiency Harvester

  DaH contact

  dc200 jen Efficiency Harvester

  1 Features potlhmo'. cycle cresent Hur adopts yItungHa', qaH QaQ shear. 2. vibrate screener pat wIv patlh chonaDmo', cha'logh vaj. 3. adopt chu' parallelized Segh loS rutlh yItungHa', qaH QaQ. 4. rach hydraulic steer yItungHa', qaH QaQ axle. 5. adopt 400 × 90 × 49 mm rubber taH ghoch. 6....choghIjtaHghach

 • gf38 jen Efficiency Harvester

  DaH contact

  gf38 jen Efficiency Harvester

  1 Features potlhmo'. chu' tlham rach yItungHa', qaH QaQ axle adopt. 2. laH lIS sheller concaved jengva' logh tlhoS tam wabvetlh. 3. secondary pel'aQ technique adopt pong surplus crop, tlhay recycling. 4. unit Say' adopts axial 'ej radial chonaDmo', cha'logh vaj inlet fan. equipped chu' Segh.choghIjtaHghach

 • gf28 jen Efficiency Harvester

  DaH contact

  gf28 jen Efficiency Harvester

  1 Features potlhmo'. chu' tlham rach yItungHa', qaH QaQ axle adopt. 2. laH lIS sheller concaved jengva' logh tlhoS tam wabvetlh. 3. secondary pel'aQ technique adopt pong surplus crop, tlhay recycling. 4. unit Say' adopts axial 'ej radial chonaDmo', cha'logh vaj inlet fan. equipped chu' Segh.choghIjtaHghach

 • ge20h jen Efficiency Harvester

  DaH contact

  ge20h jen Efficiency Harvester

  1 Features potlhmo'. 'elqa' sheller patented chu' Segh. 2. cab tlhab suspension. 3. dust luch je flush yuvtlhe', baS laH, auto-Say' Qap tlhoj teq adopts bIQ tank nguSDI'. 4. lengthen axle broad jIH yo'SeH ngeD leH je. 5. pre-reserved.choghIjtaHghach

 • ge20d jen Efficiency Harvester

  DaH contact

  ge20d jen Efficiency Harvester

  'elqa' sheller patented potlhmo' Features 1. chu' Segh. 2.pre-reserved opening chonaDmo', cha'logh vaj Qap, HablI' yuQmeyDaq corn SoH DaqeqnIS qaSpu'DI' ngaSwI' yuvtlhe' wIngaQmoHta'DI' je corn accessories. 3. choosable straw chop HablI' requirement straw recycling yon. technical parameters.choghIjtaHghach

 • gn60 Harvester Harvester QamchoHmo' jIblIj Hoch tlhegh jen Efficiency

  DaH contact

  gn60 Harvester Harvester QamchoHmo' jIblIj Hoch tlhegh jen Efficiency

  potlhmo' Features 1. Slipstream tlhay-Vas longitudinal lurgh axial flow tlhay. slipstream tlhay taH transmission chaH je surplus crops, technique, baS laH yon yob yIqaw DuHIvDI' qabDaj yob phases recycling. 2. luxury enclosed.choghIjtaHghach

AKW GROUP er eitt af stærstu framleiðendum og framleiðendum í Kína, sem samanstendur af skógrækt, með afkastamikill verksmiðju, getum við alltaf boðið þér bestu ódýr og lágt verð.